Thomas Sloth Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. maj 2016
 • CVR 37759791

Virksomheden Thomas Sloth Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kirke Eskilstrup. De blev etableret i 31. maj 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.500 DKK, mens den i 2021 var på -2.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -299.473 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-299’ DKK

-977%

Egenkapital

-23’ DKK

-133%

Omsætning

-

Resultat før skat

-300’ DKK

-986%

Årets resultat

2022-299.473 DKK
202134.148 DKK
2020-409.525 DKK
2019215.217 DKK
2018359.523 DKK
2017-168.290 DKK
2016-191.211 DKK

Likviditetsgrad

58 %

+12%
Svag

Afkastningsgrad

-8 %

-246%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-73 %

-214%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

31’ DKK

-71%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

31’ DKK

+53%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -2’
  -296’
  -298’
  -300’
  -
  -300’
  -1’
  -299’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  31’
  31’
  50’
  -73’
  -
  -
  -23’
  -
  -23’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  51’
  -
  -
  -
  3’
  -
  54’
  31’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Thomas Sloth Holding ApS 31.05.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Borgergade 17B · DK-4360 Kirke Eskilstrup 31.05.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 31.05.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-05-31 31.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 31.05.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 31.05.2016

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Tonnisen Sloth 31.05.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Tonnisen Sloth 31.05.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Thomas Sloth Holding ApS

Borgergade 17
4360 Kirke Eskilstrup

CVR

37759791

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. maj 2016

P-nummer

1021465166

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-