DongLink Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. maj 2016
 • CVR 37757322

Virksomheden DongLink Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Galten. De blev etableret i 30. maj 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 185.524 DKK, mens den i 2021 var på 158.102 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -586.524 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-587’ DKK

-304%

Egenkapital

2.481’ DKK

-19%

Omsætning

-

Resultat før skat

-697’ DKK

-284%

Årets resultat

2022-586.524 DKK
2021286.931 DKK
2020-196.577 DKK
2019-180.159 DKK
2018-359.285 DKK
2017711.750 DKK
20161.327.150 DKK

Likviditetsgrad

28 %

-51%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

+5%
Svag

Soliditetsgrad

43 %

-9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.791’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

186’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

915’ DKK

-53%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  186’
  -
  -112’
  -
  73’
  0
  -579’
  -
  -579’
  -697’
  -
  -697’
  -110’
  -587’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.568’
  1.308’
  -
  -
  1.308’
  4.876’
  -
  -
  -
  -
  87’
  915’
  5.791’
  50’
  2.431’
  -
  -
  2.481’
  -
  2.481’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.119’
  -
  -
  -
  -
  -
  3.310’
  5.791’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DongLink Holding ApS 30.05.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Ellens Høj 26 · DK-8464 Galten 06.06.2023
Ellens Høj 26 · DK-8464 Galten 27.04.2020 05.06.2023
Havrevej 20 · DK-8464 Galten 30.05.2016 26.04.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.05.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-05-30 30.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 30.05.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.05.2016

Direktører

Navn Fra Til
Weizhi Dong 30.05.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Weizhi Dong 30.05.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DongLink Holding ApS

Ellens Høj 26
8464 Galten

CVR

37757322

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. maj 2016

P-nummer

1021462205

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

dong@donglink.com

Telefon

30377119

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder, investering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-