Take Away Mad ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. maj 2016
 • CVR 37750379

Virksomheden Take Away Mad ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet" og har adresse i København K. De blev etableret i 24. maj 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 89.185 DKK, mens den i 2021 var på 16.998 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 68.185 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

68’ DKK

+459%

Egenkapital

91’ DKK

+299%

Omsætning

1.040’ DKK

+256%

Resultat før skat

87’ DKK

+459%

Årets resultat

202268.185 DKK
202112.199 DKK
2020-6.202 DKK
2019-11.879 DKK
2018-5.382 DKK
2017-11.771 DKK
2016-4.170 DKK

Likviditetsgrad

137 %

+31%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

27 %

+652%
God

Soliditetsgrad

27 %

+472%
God

Overskudsgrad

9 %

+47%
Tilfredsst.

Balance

334’ DKK

-30%

Bruttofortjeneste

89’ DKK

+425%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

334’ DKK

-30%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  1.040’
  89’
  -
  -
  -
  89’
  -
  -2’
  -
  -2’
  87’
  -
  87’
  -19’
  68’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  132’
  -
  202’
  334’
  334’
  50’
  41’
  -
  -
  91’
  -
  91’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  243’
  334’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Take Away Mad ApS 01.05.2019
The Great White Company ApS 24.05.2016 30.04.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Studiestræde 15 · DK-1455 København K 03.05.2021
Skt. Clemens Torv 15 · DK-8000 Aarhus C 24.05.2016 02.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet 24.05.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-01 01.05.2019
2016-05-24 24.05.2016 30.04.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.05.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 24.05.2016

Direktører

Navn Fra Til
Lukas Martin Modler 24.05.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lukas Martin Modler 24.05.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Take Away Mad ApS

Studiestræde 15
1455 København K

CVR

37750379

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. maj 2016

P-nummer

1021453923

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

479116
Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor online handel samt dertil knyttet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-