Assistance ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. maj 2016
 • CVR 37744379

Virksomheden Assistance ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ølstykke. De blev etableret i 20. maj 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.045 DKK, mens den i 2022 var på 6.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 11.441 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

11’ DKK

+215%

Egenkapital

25’ DKK

-54%

Omsætning

-

Resultat før skat

11’ DKK

+147%

Årets resultat

202311.441 DKK
20223.627 DKK
2021-66.547 DKK
2020-164.780 DKK
2019-309.796 DKK
2018-5.467 DKK
2017158.875 DKK
2016-6.250 DKK

Likviditetsgrad

413 %

-84%
God

Afkastningsgrad

-15 %

-286%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

76 %

-21%
God

Overskudsgrad

-

Balance

33’ DKK

-41%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-184%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

33’ DKK

-41%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  0
  -5’
  -
  -5’
  11’
  -
  11’
  -
  11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  -
  -
  33’
  33’
  50’
  -25’
  -
  -
  25’
  -
  25’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  8’
  33’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Assistance ApS 20.05.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Sperrestrupvej 37 · DK-3650 Ølstykke 20.05.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.05.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-05-20 20.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.05.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren  20.05.2016

Direktører

Navn Fra Til
Charlotte Møller Jørgensen 20.05.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Charlotte Møller Jørgensen 20.05.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Assistance ApS

Sperrestrupvej 37
3650 Ølstykke

CVR

37744379

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. maj 2016

P-nummer

1021446021

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@handicapassistance.dk

Telefon

70221648

Formål

Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren 

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-