KJ Holding. Sundby ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. maj 2016
 • CVR 37741434

Virksomheden KJ Holding. Sundby ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af entreprenørmateriel" og har adresse i Erslev. De blev etableret i 24. maj 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 413.991 DKK, mens den i 2020 var på -56.591 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 530.138 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

530’ DKK

-14%

Egenkapital

3.132’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

607’ DKK

0%

Årets resultat

2021530.138 DKK
2020613.607 DKK
2019643.432 DKK
2018567.116 DKK
2017461.031 DKK
2016529.995 DKK

Likviditetsgrad

432 %

+84%
God

Afkastningsgrad

12 %

+351%
God

Soliditetsgrad

88 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.562’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

414’ DKK

+832%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.855’ DKK

+138%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  414’
  -
  -
  -
  414’
  41’
  -16’
  167’
  193’
  607’
  -
  607’
  -77’
  530’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.707’
  -
  -
  1.707’
  1.707’
  -
  -
  1.776’
  -
  -
  1.855’
  3.562’
  56’
  2.067’
  57’
  -
  3.132’
  -
  3.132’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  70’
  -
  5’
  189’
  430’
  3.562’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KJ Holding. Sundby ApS 24.05.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Vilsundvej 15 · DK-7950 Erslev 03.08.2016
Vilsundvej 15 · DK-7950 Erslev 24.05.2016 02.08.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel 01.07.2016
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.05.2016 30.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-07-05 05.07.2019
2016-05-24 24.05.2016 04.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
55.524 DKK 05.07.2019
50.000 DKK 24.05.2016 04.07.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktion 24.05.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jens Jensen 24.05.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Jensen 24.05.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KJ Holding. Sundby ApS

Vilsundvej 15
7950 Erslev

CVR

37741434

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. maj 2016

P-nummer

1021442522

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

773200
Udlejning og leasing af entreprenørmateriel

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktion

Registeret kapital

55.525 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-