Goldsmidt Aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. maj 2016
 • CVR 37703338

Virksomheden Goldsmidt Aps befinder sig i branchen "Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer" og har adresse i Haslev. De blev etableret i 7. maj 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

50’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20230 DKK
20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
2019-9.307 DKK
2018-31.314 DKK
2017-67.705 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

50’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

50’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  50’
  50’
  50’
  -
  -
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Goldsmidt Aps 07.05.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Dalsvinget 5 · DK-4690 Haslev 14.11.2022
Toldbodgade 8 · DK-4700 Næstved 26.10.2022 13.11.2022
Dalsvinget 5 · DK-4690 Haslev 01.06.2022 25.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
802000 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer 08.11.2021
464210 Engroshandel med beklædning 07.05.2016 07.11.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-05-07 07.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.05.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en Direktør. 07.05.2016

Direktører

Navn Fra Til
Steen Smidt 22.11.2022
Bettina Smidt 07.05.2016 22.11.2022
Bettina Smidt 07.05.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Goldsmidt Aps

Dalsvinget 5
4690 Haslev

CVR

37703338

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. maj 2016

P-nummer

1021438754

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

802000
Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@goldsmidt.dk

Telefon

22170895

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive engroshandel med tøj, ure, smykker i alle materialer samt andre artikler i guld og sølv. Engroshandel med fodtøj i alle materialer samt lædervarer, kufferter, kunsthåndværk, brugskunst og festartikler og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en Direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-