SH Holding af 2016 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. maj 2016
 • CVR 37700479

Virksomheden SH Holding af 2016 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Glumsø. De blev etableret i 20. maj 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.202 DKK, mens den i 2021 var på -2.150 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -18.986 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-19’ DKK

-253%

Egenkapital

215’ DKK

-26%

Omsætning

-

Resultat før skat

-19’ DKK

-265%

Årets resultat

2022-18.986 DKK
202112.423 DKK
2020131.235 DKK
201928.389 DKK
2018197.798 DKK
2017-133.410 DKK
20164.973 DKK

Likviditetsgrad

263 %

-32%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-32%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

81 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

264’ DKK

-22%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

130’ DKK

-32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -19’
  -
  -19’
  -
  -19’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  135’
  -
  -
  -
  135’
  -
  -
  1’
  -
  129’
  130’
  264’
  50’
  17’
  59’
  -
  215’
  -
  215’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  49’
  264’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SH Holding af 2016 ApS 20.05.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Åsøvej 46 · DK-4171 Glumsø 20.05.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.05.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-05-20 20.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.05.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 20.05.2016

Direktører

Navn Fra Til
Steen Houlind 20.05.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Houlind 20.05.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SH Holding af 2016 ApS

Åsøvej 46
4171 Glumsø

CVR

37700479

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. maj 2016

P-nummer

1021436123

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-