RED connect ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. maj 2016
 • CVR 37698253

Virksomheden RED connect ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 19. maj 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 79.242 DKK, mens den i 2022 var på 42.650 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 58.569 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Reduan Arrahaoui.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

59’ DKK

+14%

Egenkapital

247’ DKK

-54%

Omsætning

-

Resultat før skat

78’ DKK

+51%

Årets resultat

202358.569 DKK
202251.309 DKK
2021-58.304 DKK
20209.389 DKK
2019349.750 DKK
2018574.432 DKK
2017157.612 DKK
2016-15.463 DKK

Likviditetsgrad

993 %

-92%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

90 %

-9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

274’ DKK

-49%

Bruttofortjeneste

79’ DKK

+86%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

274’ DKK

-49%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  79’
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  78’
  -
  78’
  -19’
  59’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  5’
  -
  264’
  274’
  274’
  50’
  75’
  122’
  -
  247’
  -
  247’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  0
  -
  28’
  274’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RED connect ApS 19.08.2016
Red connect ApS 19.05.2016 18.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Bernstorffsvej 63A · DK-2900 Hellerup 17.04.2022
Sortedam Dossering 5 · DK-2200 København N 28.11.2018 16.04.2022
Haraldsgade 20 · DK-2200 København N 19.05.2016 27.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 19.05.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-02-09 09.02.2023
2016-08-19 19.08.2016 08.02.2023
2016-05-19 19.05.2016 18.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.05.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 19.05.2016

Direktører

Navn Fra Til
Reduan Arrahaoui 19.05.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Reduan Arrahaoui 19.05.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RED connect ApS

Bernstorffsvej 63
2900 Hellerup

CVR

37698253

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. maj 2016

P-nummer

1021434171

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Red consulting ApS

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

25446404

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og rådgivning inden for IT-området, samt virksomhedsrådgivning og vejledning om blandet andet strategi, planlægning og udvikling, samt hermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-