Byejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. maj 2016
 • CVR 37697672

Virksomheden Byejendomme ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Dronninglund. De blev etableret i 19. maj 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.070.268 DKK, mens den i 2022 var på 820.322 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.221.570 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Mikkel Pedersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.222’ DKK

-6%

Egenkapital

4.673’ DKK

+35%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.566’ DKK

-6%

Årets resultat

20231.221.570 DKK
20221.294.253 DKK
20211.121.183 DKK
2020100.427 DKK
2019119.005 DKK
201881.377 DKK
2017685.433 DKK

Likviditetsgrad

23 %

+543%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

-47%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

27 %

+30%
God

Overskudsgrad

-

Balance

17.003’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

1.070’ DKK

+30%

Gældsforpligtelser

11.546’ DKK

-4%

Tilgodehavende

860’ DKK

+609%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.070’
  -
  -
  -
  1.070’
  1.125’
  -630’
  -
  496’
  1.566’
  -
  1.566’
  -345’
  1.222’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  16.143’
  -
  -
  -
  -
  16.143’
  -
  -
  -
  106’
  754’
  860’
  17.003’
  50’
  4.623’
  -
  -
  4.673’
  -
  4.673’
  784’
  784’
  7.744’
  -
  -
  -
  7.744’
  2.694’
  -
  -
  -
  116’
  0
  3.802’
  17.003’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Byejendomme ApS 19.05.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Slotsgade 57 · DK-9330 Dronninglund 12.01.2023
Kvisselholtvej 28 · DK-9330 Dronninglund 19.05.2016 11.01.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 19.05.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-05-19 19.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.05.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 19.05.2016

Direktører

Navn Fra Til
Mikkel Pedersen 19.05.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikkel Pedersen 19.05.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Byejendomme ApS

Slotsgade 57
9330 Dronninglund

CVR

37697672

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. maj 2016

P-nummer

1021433183

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Mikkel@pedersen.dk

Telefon

61683166

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor køb, salg og udlejning af fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-