Julius Capital ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 19. maj 2016
 • CVR 37694479

Virksomheden Julius Capital ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 19. maj 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.599 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

0%

Egenkapital

72’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2017-2.599 DKK
2016-50.000 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

72’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

47’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  25’
  -
  -
  -
  -
  42’
  47’
  72’
  50’
  22’
  -
  -
  72’
  -
  72’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  72’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Julius Capital ApS 19.05.2016 29.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Godthåbsvej 17 · DK-2000 Frederiksberg 12.12.2018 29.01.2019
Godthåbsvej 17 · DK-2000 Frederiksberg 19.05.2016 11.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.05.2016 29.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-05-19 19.05.2016 29.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.05.2016 29.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af én direktør, bestyrelsesformanden eller én direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. 19.05.2016 18.01.2019

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Lone Kramhøft 19.05.2016 29.01.2019
Sarah Kjærgaard Aunvig 19.05.2016 29.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Christian Kjærgaard Aunvig 19.05.2016 29.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Kjærgaard Aunvig 19.05.2016 29.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Julius Capital ApS

Godthåbsvej 17
2000 Frederiksberg

CVR

37694479

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. maj 2016

P-nummer

1021429593

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber samt at yde konsu-lentbistand og hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af én direktør, bestyrelsesformanden eller én direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-