SolutionConsult ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. apr. 2016
 • CVR 37609420

Virksomheden SolutionConsult ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Egå. De blev etableret i 13. april 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -28.999 DKK, mens den i 2022 var på 35.296 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -45.072 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Søren Schrøder Rasmussen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-45’ DKK

-236%

Egenkapital

40’ DKK

-27%

Omsætning

-

Resultat før skat

-31’ DKK

-211%

Årets resultat

2023-45.072 DKK
202233.176 DKK
2021-37.577 DKK
202033.416 DKK
201934.482 DKK
2018-3.696 DKK
2017-4.545 DKK

Likviditetsgrad

184 %

-43%
God

Afkastningsgrad

-22 %

-168%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

31 %

-40%
God

Overskudsgrad

-

Balance

130’ DKK

+21%

Bruttofortjeneste

-29’ DKK

-182%

Gældsforpligtelser

89’ DKK

+72%

Tilgodehavende

130’ DKK

+21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -29’
  -
  -
  -
  -29’
  -
  -
  -
  -
  -31’
  -
  -31’
  -14’
  -45’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  122’
  -
  130’
  130’
  40’
  0
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  19’
  -
  -
  -
  -
  42’
  28’
  70’
  130’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SolutionConsult ApS 14.07.2020
SolutionConsult IVS 03.09.2018 13.07.2020
SHMC Invest IVS 13.04.2016 02.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Munkebakkevej 25 · DK-8250 Egå 13.04.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.08.2023
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 03.09.2018 29.08.2023
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.04.2016 02.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-09-28 28.09.2022
2020-07-14 14.07.2020 27.09.2022
2020-03-24 24.03.2020 13.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.100 DKK 03.10.2022
40.000 DKK 14.07.2020 02.10.2022
10 DKK 13.04.2016 13.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 28.09.2022
Virksomheden tegnes af en likvidator 15.08.2022 27.09.2022
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 13.04.2016 18.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Søren Schrøder Rasmussen 28.09.2022
Søren Schrøder Rasmussen 13.04.2016 18.01.2022
Søren Schrøder Rasmussen 13.04.2016 28.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Schrøder Rasmussen 13.04.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SolutionConsult ApS

Munkebakkevej 25
8250 Egå

CVR

37609420

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. april 2016

P-nummer

1021332581

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

virksomhedens formål er at drive konsulentvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.100 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-