Alpoc Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. apr. 2016
 • CVR 37596566

Virksomheden Alpoc Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 6. april 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.000 DKK, mens den i 2021 var på -7.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -220.154 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-220’ DKK

< -999%

Egenkapital

274’ DKK

-45%

Omsætning

-

Resultat før skat

-219’ DKK

-957%

Årets resultat

2022-220.154 DKK
202124.204 DKK
202034.602 DKK
201940.930 DKK
2018-202.250 DKK
2017-98.901 DKK
201694.527 DKK

Likviditetsgrad

3.391 %

-19%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

282’ DKK

-44%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

282’ DKK

-19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  14’
  -
  -225’
  -211’
  -219’
  -
  -219’
  -1’
  -220’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  282’
  -
  -
  282’
  282’
  50’
  224’
  -
  -
  274’
  -
  274’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  8’
  282’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Alpoc Holding ApS 06.04.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Heibergsgade 30 · DK-8000 Aarhus C 01.09.2020
Heibergsgade 30 · DK-8000 Aarhus C 06.04.2016 31.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 06.04.2016 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-04-06 06.04.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.04.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 06.04.2016

Direktører

Navn Fra Til
Winie Ricken 06.04.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Winie Ricken 06.04.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Alpoc Holding ApS

Heibergsgade 30
8000 Aarhus C

CVR

37596566

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. april 2016

P-nummer

1021318686

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er konsulentvirksomhed i forbindelse med legepladser og legeredskaber samt formueadministration. Formålet kan opfyldes via datterselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-