Palnatoke Holding IVS

TVANGSOPLØST
 • IVS
 • Etableret 5. apr. 2016
 • CVR 37590088

Virksomheden Palnatoke Holding IVS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Aulum. De blev etableret i 5. april 2016 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  0
  0
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Palnatoke Holding IVS 05.04.2016 08.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Grønbækparken 19 · DK-7490 Aulum 26.08.2016 08.01.2019
Grønbækparken 19 · DK-7490 Aulum 13.07.2016 25.08.2016
Grønbækparken 19 · DK-7490 Aulum 05.04.2016 12.07.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 05.04.2016 08.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-04-05 05.04.2016 08.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1 DKK 05.04.2016 08.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 05.04.2016 28.11.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Thomas Høgh Mouritsen 05.04.2016 08.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Palnatoke Holding IVS

Grønbækparken 19
7490 Aulum

CVR

37590088

Virksomhedstype

Iværksætterselskab

Stiftet

5. april 2016

P-nummer

1021310294

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

1 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-