Lyster Holding 2016 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2016
 • CVR 37576670

Virksomheden Lyster Holding 2016 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ølgod. De blev etableret i 1. april 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 482.745 DKK, mens den i 2021 var på 17.756 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 493.658 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

494’ DKK

> +999%

Egenkapital

622’ DKK

+384%

Omsætning

-

Resultat før skat

483’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022493.658 DKK
202117.756 DKK
2020137.241 DKK
2019-83.167 DKK
201861.440 DKK
2017-912 DKK
2016-53.900 DKK

Likviditetsgrad

12 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

68 %

+715%
God

Soliditetsgrad

87 %

+45%
God

Overskudsgrad

-

Balance

712’ DKK

+234%

Bruttofortjeneste

483’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

11’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  483’
  -
  -
  -
  483’
  -
  0
  -
  0
  483’
  -
  483’
  -11’
  494’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  617’
  -
  -
  701’
  701’
  -
  -
  -
  -
  11’
  11’
  712’
  50’
  10’
  118’
  -
  622’
  -
  622’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  -
  -
  -
  -
  90’
  712’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lyster Holding 2016 ApS 01.04.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Egevej 2 · DK-6870 Ølgod 01.04.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.04.2016 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-04-01 01.04.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.04.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.04.2016

Direktører

Navn Fra Til
Poul Tang Lyster 01.04.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Poul Tang Lyster 01.04.2016
Charlotte Rosendal Lyster 01.04.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lyster Holding 2016 ApS

Egevej 2
6870 Ølgod

CVR

37576670

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2016

P-nummer

1021295740

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i Ege Teknik ApS samt investeringsvirksomhed samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-