Rasmus Holm Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. mar. 2016
 • CVR 37575577

Virksomheden Rasmus Holm Holding ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i København V. De blev etableret i 31. marts 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.250 DKK, mens den i 2021 var på -1.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.250 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

+17%

Egenkapital

-12’ DKK

-11%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

Årets resultat

2022-1.250 DKK
2021-1.500 DKK
2020-23.261 DKK
2019-1.250 DKK
2018-1.000 DKK
20170 DKK
2016-24.194 DKK

Likviditetsgrad

90 %

-1%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-11 %

-11%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

119’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

119’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  119’
  119’
  40’
  -52’
  -
  -
  -12’
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  130’
  131’
  119’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Rasmus Holm Holding ApS 03.09.2021
Rasmus Holm Holding IVS 31.03.2016 02.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Dannevirkegade 1 · DK-1763 København V 31.03.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 31.08.2017
591110 Produktion af film og videofilm 31.03.2016 30.08.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-03 03.09.2021
2016-03-31 31.03.2016 02.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.09.2021
1.000 DKK 31.03.2016 02.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 31.03.2016

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Holm 31.03.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Holm 31.03.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Rasmus Holm Holding ApS

Dannevirkegade 1
1763 København V

CVR

37575577

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. marts 2016

P-nummer

1021294426

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@rasmusholm.dk

Telefon

50132370

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele i andre virksomheder.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-