RicTho Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. mar. 2016
 • CVR 37555924

Virksomheden RicTho Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Brønderslev. De blev etableret i 14. marts 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 720.376 DKK, mens den i 2021 var på 561.080 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 249.968 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

250’ DKK

> +999%

Egenkapital

827’ DKK

+43%

Omsætning

-

Resultat før skat

322’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022249.968 DKK
202111.191 DKK
2020290.721 DKK
2019121.057 DKK
2018109.617 DKK
201710.650 DKK
2016-15.915 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

9 %

+206%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

15 %

+75%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

5.631’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

720’ DKK

+28%

Gældsforpligtelser

4.736’ DKK

-24%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  720’
  -
  -217’
  -
  504’
  2’
  -184’
  -
  -182’
  322’
  -
  322’
  -72’
  250’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  5.513’
  -
  -
  -
  -
  5.513’
  -
  -
  118’
  0
  -
  -
  5.631’
  50’
  777’
  -
  -
  827’
  -
  827’
  68’
  68’
  1.612’
  -
  -
  -
  1.612’
  4’
  -
  2.335’
  62’
  14’
  -
  3.124’
  5.631’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RicTho Ejendomme ApS 14.03.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Håndværkervej 16 · DK-9700 Brønderslev 16.04.2021
Håndværkervej 1 · DK-9700 Brønderslev 14.03.2016 15.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 15.11.2016
999999 Uoplyst 14.03.2016 14.11.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-03-14 14.03.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.03.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 14.03.2016

Direktører

Navn Fra Til
Richardt Hjermitslev Løgtholt Thomsen 14.03.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
RICTHO HOLDING ApS 14.03.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Richardt Hjermitslev Løgtholt Thomsen 14.03.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RicTho Ejendomme ApS

Håndværkervej 16
9700 Brønderslev

CVR

37555924

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. marts 2016

P-nummer

1021273062

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er ejendomsudlejning samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-