Bitnissen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. mar. 2016
 • CVR 37552992

Virksomheden Bitnissen ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Munkebo. De blev etableret i 21. marts 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 3.875 DKK, mens den i 2021 var på -10.909 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.946 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

+92%

Egenkapital

-20’ DKK

-17%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

+96%

Årets resultat

2022-2.946 DKK
2021-38.146 DKK
20202.333 DKK
2019-1.477 DKK
2018-36.575 DKK
201728.184 DKK
2016-3.340 DKK

Likviditetsgrad

57 %

+17%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+99%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-51 %

-8%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

39’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

4’ DKK

+136%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

33’ DKK

+28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  4’
  -
  -4’
  -
  0
  0
  -
  -
  0
  -2’
  -
  -2’
  -1’
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  10’
  -
  -
  23’
  33’
  39’
  50’
  -70’
  -
  -
  -20’
  -
  -20’
  1’
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  56’
  58’
  39’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bitnissen ApS 21.03.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Syvstjernen 35 · DK-5330 Munkebo 21.03.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 21.03.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-03-21 21.03.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.03.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af den administrerende direktør 21.03.2016

Direktører

Navn Fra Til
Morten Skyt Eriksen 21.03.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Skyt Eriksen 21.03.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bitnissen ApS

Syvstjernen 35
5330 Munkebo

CVR

37552992

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. marts 2016

P-nummer

1021269308

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

 • HejBillet ApS
 • MHost ApS

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

diktator@bitnissen.com

Telefon

26125405

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er at drive konsulentbistand vedrørende informationsteknologi, samt andet dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af den administrerende direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-