Inger Bugge Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. mar. 2016
 • CVR 37544701

Virksomheden Inger Bugge Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 14. marts 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.750 DKK, mens den i 2021 var på -3.625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.886 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

0%

Egenkapital

22’ DKK

-15%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

0%

Årets resultat

2022-3.886 DKK
2021-3.887 DKK
2020-5.517 DKK
2019-3.780 DKK
2018-4.072 DKK
2017-3.751 DKK
2016-3.500 DKK

Likviditetsgrad

393 %

-51%
God

Afkastningsgrad

-13 %

-4%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

75 %

-15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

29’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

29’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  29’
  29’
  50’
  -28’
  -
  -
  22’
  -
  22’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  29’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Inger Bugge Holding ApS 14.03.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Langes Gård 14 · DK-4200 Slagelse 27.01.2022
Storgade 34B · DK-4180 Sorø 14.03.2016 26.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 14.03.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-03-14 14.03.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.03.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 14.03.2016

Direktører

Navn Fra Til
Inger Bugge Christensen 01.04.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Inger Bugge Christensen 15.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Inger Bugge Holding ApS

Langes Gård 14
4200 Slagelse

CVR

37544701

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. marts 2016

P-nummer

1021260637

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

psykolog@ingerbugge.dk

Telefon

42444758

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-