Borrisholt Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. mar. 2016
 • CVR 37533807

Virksomheden Borrisholt Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brædstrup. De blev etableret i 10. marts 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.901 DKK, mens den i 2021 var på -7.956 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -310.813 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-311’ DKK

-385%

Egenkapital

2.725’ DKK

-14%

Omsætning

-

Resultat før skat

-374’ DKK

-356%

Årets resultat

2022-310.813 DKK
2021108.951 DKK
2020-103.460 DKK
2019226.271 DKK
2018-94.604 DKK
201756.878 DKK
201677.131 DKK

Likviditetsgrad

1.404 %

-68%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+17%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.865’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+26%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.970’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -280’
  -88’
  -368’
  -374’
  -
  -374’
  -63’
  -311’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  895’
  -
  -
  895’
  895’
  -
  -
  -
  -
  57’
  1.970’
  2.865’
  50’
  2.557’
  118’
  -
  2.725’
  -
  2.725’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  135’
  -
  -
  -
  -
  -
  140’
  2.865’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Borrisholt Holding ApS 10.03.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Sorgenfri 9 · DK-8740 Brædstrup 10.03.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.03.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-03-10 10.03.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.03.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 10.03.2016

Direktører

Navn Fra Til
Henning Borrisholt 10.03.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henning Borrisholt 10.03.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Borrisholt Holding ApS

Sorgenfri 9
8740 Brædstrup

CVR

37533807

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. marts 2016

P-nummer

1021246081

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handels-, industri- og investeringsvirksomhed, herunder eje andele i andre virksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-