FB Media ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. mar. 2016
 • CVR 37530476

Virksomheden FB Media ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Humlebæk. De blev etableret i 11. marts 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.364 DKK, mens den i 2021 var på -13.988 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 163.809 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

164’ DKK

-74%

Egenkapital

1.129’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

164’ DKK

-74%

Årets resultat

2022163.809 DKK
2021641.574 DKK
2020393.760 DKK
201979.574 DKK
201843.967 DKK
2017-26.305 DKK

Likviditetsgrad

552 %

-61%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+29%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.149’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+26%

Gældsforpligtelser

20’ DKK

+3%

Tilgodehavende

110’ DKK

-59%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  0
  -38’
  212’
  174’
  164’
  -
  164’
  -
  164’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.040’
  -
  -
  1.040’
  1.040’
  -
  -
  -
  1’
  27’
  110’
  1.149’
  40’
  230’
  -
  -
  1.129’
  -
  1.129’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  14’
  20’
  1.149’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FB Media ApS 31.12.2019
FB Media IVS 11.03.2016 30.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Hejreskov Alle 2C · DK-3050 Humlebæk 11.03.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 11.03.2016 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-31 31.12.2019
2016-03-11 11.03.2016 30.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 31.12.2019
1 DKK 11.03.2016 30.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 11.03.2016

Direktører

Navn Fra Til
Frederik Sand Boysen 11.03.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
Frederik Sand Boysen 11.03.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FB Media ApS

Hejreskov Alle 2
3050 Humlebæk

CVR

37530476

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. marts 2016

P-nummer

1021242787

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med internethandel, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-