Nordisk Brænderi ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. mar. 2016
 • CVR 37520462

Virksomheden Nordisk Brænderi ApS befinder sig i branchen "Destillation, rektifikation og blanding af alkohol" og har adresse i Fjerritslev. De blev etableret i 8. marts 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.447.786 DKK, mens den i 2021 var på 2.044.055 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 10.692 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Anders Bilgram.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

11’ DKK

-97%

Egenkapital

1.024’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

26’ DKK

-94%

Årets resultat

202210.692 DKK
2021315.058 DKK
2020127.076 DKK
201978.497 DKK
2018897.283 DKK
2017243.938 DKK
2016101.448 DKK

Likviditetsgrad

129 %

-5%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

-75%
Svag

Soliditetsgrad

29 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.572’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

1.448’ DKK

-29%

Gældsforpligtelser

2.524’ DKK

-7%

Tilgodehavende

3.153’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.448’
  -1.279’
  -60’
  -
  109’
  -
  -83’
  -
  -83’
  26’
  -
  26’
  -15’
  11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  52’
  367’
  -
  419’
  -
  -
  -
  -
  419’
  2.588’
  480’
  -
  54’
  17’
  3.153’
  3.572’
  50’
  974’
  -
  -
  1.024’
  -
  1.024’
  23’
  23’
  -
  -
  -
  88’
  88’
  617’
  -
  326’
  -
  100’
  1.033’
  2.437’
  3.572’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nordisk Brænderi ApS 08.03.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Hjortdalvej 227 · DK-9690 Fjerritslev 24.04.2018
Hjortdalvej 227 · DK-9690 Fjerritslev 23.04.2018 23.04.2018
Hjortdalvej 227 · DK-9690 Fjerritslev 18.04.2018 22.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
110100 Destillation, rektifikation og blanding af alkohol 08.03.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-03-08 08.03.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.03.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. 08.03.2016

Direktører

Navn Fra Til
Anders Bilgram 08.03.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Bilgram 08.03.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nordisk Brænderi ApS

Hjortdalvej 227
9690 Fjerritslev

CVR

37520462

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. marts 2016

P-nummer

1021230118

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

110100
Destillation, rektifikation og blanding af alkohol

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

andersbilgram@me.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er handel og produktion af spiritus og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-