Klitbyg Hvalsø ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. mar. 2016
 • CVR 37513857

Virksomheden Klitbyg Hvalsø ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Hvalsø. De blev etableret i 5. marts 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 159.586 DKK, mens den i 2021 var på 252.725 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 135.768 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

136’ DKK

-46%

Egenkapital

684’ DKK

+25%

Omsætning

2.504’ DKK

-16%

Resultat før skat

156’ DKK

-38%

Årets resultat

2022135.768 DKK
2021251.971 DKK
202075.705 DKK
2019-379.482 DKK
2018-10.172 DKK
2017559.852 DKK

Likviditetsgrad

217 %

+30%
God

Afkastningsgrad

13 %

-32%
God

Soliditetsgrad

54 %

+35%
God

Overskudsgrad

6 %

-25%
Tilfredsst.

Balance

1.266’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

160’ DKK

-37%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.266’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  2.504’
  160’
  -
  -
  2.344’
  160’
  -
  -3’
  -
  -3’
  156’
  -
  156’
  -20’
  136’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  283’
  27’
  291’
  101’
  1.266’
  1.266’
  50’
  634’
  -
  -
  684’
  -
  684’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  169’
  -
  583’
  1.266’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Klitbyg Hvalsø ApS 05.03.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Tolskovvej 18H · DK-4330 Hvalsø 12.09.2021
Ternevænget 1 · DK-4060 Kirke Såby 05.03.2016 11.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 05.03.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-03-05 05.03.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 05.03.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 05.03.2016

Direktører

Navn Fra Til
Asger Klit Andersen 05.03.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
SKA Regnskab ApS 08.03.2016
Kjep Andersen Holding ApS 08.03.2016
JBA Regnskab ApS 08.03.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Klitbyg Hvalsø ApS

Tolskovvej 18
4330 Hvalsø

CVR

37513857

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. marts 2016

P-nummer

1021222360

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

klitand@mail.tele.dk

Telefon

60664355

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed i form af bygge og anlægsvirksomhed af enhver form, herunder projektudvikling og bygning af enfamilieshuse/rækkehuse af en god kvalitet.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-