Rebølle ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. mar. 2016
 • CVR 37512834

Virksomheden Rebølle ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Faxe. De blev etableret i 3. marts 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.805 DKK, mens den i 2021 var på -81.280 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.826 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

+93%

Egenkapital

172’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-7’ DKK

+91%

Årets resultat

2022-6.826 DKK
2021-64.184 DKK
2020-10.439 DKK
20192.981 DKK
201851.232 DKK
2017-219.890 DKK
2016499.178 DKK

Likviditetsgrad

23 %

-59%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-3 %

+91%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

83 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

208’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+91%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

8’ DKK

-69%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  0
  -
  0
  -7’
  -
  -7’
  -
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  200’
  200’
  -
  -
  -
  8’
  0
  8’
  208’
  50’
  122’
  -
  -
  172’
  -
  172’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  -
  -
  -
  11’
  -
  36’
  208’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Rebølle ApS 27.07.2023
Ejendomsformidlingen Sydjylland ApS 26.08.2019 26.07.2023
2730 Invest Aps 03.03.2016 25.08.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Vindbyholtvej 10 · DK-4640 Faxe 25.07.2023
Baltorpbakken 14 · DK-2750 Ballerup 10.07.2021 24.07.2023
Telegrafvej 7A · DK-2750 Ballerup 02.09.2019 09.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 01.10.2017
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 03.03.2016 30.09.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-07-27 27.07.2023
2022-12-29 29.12.2022 26.07.2023
2019-08-26 26.08.2019 28.12.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.03.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 03.03.2016

Direktører

Navn Fra Til
Kenneth Nørager 01.01.2020
Peter Haaber 03.03.2016 31.12.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
Hafnia Invest ApS 01.07.2017
Margana Holding ApS 03.03.2016 01.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Haaber 03.03.2016 29.06.2021
Kenneth Nørager 03.03.2016 01.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Rebølle ApS

Vindbyholtvej 10
4640 Faxe

CVR

37512834

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. marts 2016

P-nummer

1021221534

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kn@hafniainvest.dk

Telefon

31452515

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udvikle og investere i ejendom, herunder andelslejligheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-