EB Invest Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. feb. 2016
 • CVR 37505293

Virksomheden EB Invest Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejle Øst. De blev etableret i 29. februar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -501 DKK, mens den i 2021 var på -501 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 112.162 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

112’ DKK

+46%

Egenkapital

203’ DKK

+37%

Omsætning

-

Resultat før skat

112’ DKK

+46%

Årets resultat

2022112.162 DKK
202176.951 DKK
2020100.568 DKK
201988.800 DKK
201891.464 DKK
201723.296 DKK
2016-102.323 DKK

Likviditetsgrad

94 %

+1%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+23%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

83 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

244’ DKK

+29%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

39’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  0
  1’
  1’
  112’
  -
  112’
  0
  112’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  205’
  -
  -
  205’
  205’
  -
  -
  6’
  30’
  3’
  39’
  244’
  50’
  94’
  59’
  -
  203’
  -
  203’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  41’
  244’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EB Invest Holding ApS 29.02.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Bjerget 4 · DK-7120 Vejle Øst 29.02.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.02.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-02-29 29.02.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.02.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 29.02.2016

Direktører

Navn Fra Til
Esben Bonde 29.02.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Esben Bonde 02.03.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EB Invest Holding ApS

Bjerget 4
7120 Vejle Øst

CVR

37505293

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. februar 2016

P-nummer

1021213272

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

esbo@semler.dk

Telefon

29435825

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er i såvel indland som udland at foretage kapitalanbringelse af erhvervsmæssig karakter herunder investering i andre selskaber og værdipapir.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-