Rådhuspassagen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. feb. 2016
 • CVR 37501107

Virksomheden Rådhuspassagen ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 19. februar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 2.587.952 DKK, mens den i 2021 var på 2.613.066 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.865.598 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Boye Bring.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.866’ DKK

+2%

Egenkapital

20.045’ DKK

+78%

Omsætning

-

Resultat før skat

3.674’ DKK

+2%

Årets resultat

20222.865.598 DKK
20212.823.072 DKK
20203.799.403 DKK
20191.686.982 DKK
20181.139.370 DKK
20172.211.258 DKK
20161.466.351 DKK

Likviditetsgrad

314 %

+24%
God

Afkastningsgrad

5 %

-13%
Svag

Soliditetsgrad

39 %

+47%
God

Overskudsgrad

-

Balance

50.879’ DKK

+21%

Bruttofortjeneste

2.588’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

24.585’ DKK

-7%

Tilgodehavende

7.283’ DKK

+14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  2.588’
  -
  -42’
  -
  2.546’
  2.470’
  -1.342’
  -
  1.128’
  3.674’
  -
  3.674’
  -808’
  2.866’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  296’
  -
  43.596’
  -
  -
  -
  -
  43.596’
  -
  69’
  -
  2.251’
  827’
  7.283’
  50.879’
  83’
  14.034’
  -
  -
  20.045’
  -
  20.045’
  6.249’
  6.249’
  21.853’
  -
  413’
  -
  22.267’
  49’
  506’
  -
  708’
  -
  307’
  2.318’
  50.879’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Rådhuspassagen ApS 19.02.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Rådhuspladsen 7 · DK-4200 Slagelse 13.11.2018
Rådhuspladsen 7 · DK-4200 Slagelse 19.02.2016 12.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.03.2016
999999 Uoplyst 19.02.2016 29.02.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-16 16.06.2017
2016-02-19 19.02.2016 15.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
83.333 DKK 16.06.2017
50.000 DKK 19.02.2016 15.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 19.02.2016

Direktører

Navn Fra Til
Boye Bring 19.02.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marc Zepernick 16.06.2017
Boye Bring 19.02.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Rådhuspassagen ApS

Rådhuspladsen 7
4200 Slagelse

CVR

37501107

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. februar 2016

P-nummer

1021208546

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

58520990

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og udleje ejendommen matr.nr. 210 d Slagelse bygrunde samt at investere i værdipapirer og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

83.333 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-