L. Antonsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. mar. 2016
 • CVR 37500860

Virksomheden L. Antonsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Helsinge. De blev etableret i 1. marts 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 15.569 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

16’ DKK

-96%

Egenkapital

1.965’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

6’ DKK

-99%

Årets resultat

202215.569 DKK
2021421.282 DKK
2020391.639 DKK
201969.488 DKK
2018130.079 DKK
201723.015 DKK
2016333.096 DKK

Likviditetsgrad

702 %

-17%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-20%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.149’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.288’ DKK

+14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -
  51’
  51’
  6’
  -
  6’
  -
  16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  861’
  -
  -
  861’
  861’
  -
  -
  45’
  -
  716’
  1.288’
  2.149’
  50’
  1.846’
  59’
  -
  1.965’
  -
  1.965’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  183’
  183’
  2.149’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
L. Antonsen Holding ApS 01.03.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Frederiksværkvej 136 · DK-3200 Helsinge 07.01.2021
Frederiksværkvej 136 · DK-3200 Helsinge 31.08.2020 06.01.2021
Frederiksværkvej 136 · DK-3200 Helsinge 14.01.2020 30.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.03.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-03-01 01.03.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.03.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktion. 01.03.2016

Direktører

Navn Fra Til
Lars Antonsen 01.03.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Antonsen 01.03.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

L. Antonsen Holding ApS

Frederiksværkvej 136
3200 Helsinge

CVR

37500860

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. marts 2016

P-nummer

1021208309

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-