LogicAppSource ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. feb. 2016
 • CVR 37498378

Virksomheden LogicAppSource ApS befinder sig i branchen "Anden udgivelse af software" og har adresse i København S. De blev etableret i 29. februar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.947 DKK, mens den i 2021 var på 76.068 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -29.985 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Patrick Gall Sahlgren.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-30’ DKK

-145%

Egenkapital

50’ DKK

-37%

Omsætning

-

Resultat før skat

-30’ DKK

-134%

Årets resultat

2022-29.985 DKK
202167.166 DKK
202012.176 DKK
2019-22.268 DKK
2018-14.000 DKK
20170 DKK
20160 DKK

Likviditetsgrad

147 %

-43%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-26 %

-140%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

44 %

-35%
God

Overskudsgrad

-

Balance

114’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-112%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

93’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -20’
  -
  -
  -29’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -30’
  -
  -30’
  -
  -30’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  21’
  16’
  1’
  -
  32’
  16’
  93’
  114’
  40’
  10’
  -
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  63’
  114’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LogicAppSource ApS 15.10.2021
LogicAppSource IVS 29.02.2016 14.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Norgesgade 10 · DK-2300 København S 05.06.2018
Bellahøjvej 140 · DK-2720 Vanløse 29.02.2016 04.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
582900 Anden udgivelse af software 29.02.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-15 15.10.2021
2016-02-29 29.02.2016 14.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.10.2021
1.000 DKK 29.02.2016 14.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 29.02.2016

Direktører

Navn Fra Til
Patrick Gall Sahlgren 01.03.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Patrick Gall Sahlgren 14.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LogicAppSource ApS

Norgesgade 10
2300 København S

CVR

37498378

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. februar 2016

P-nummer

1021205814

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

582900
Anden udgivelse af software

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

logicappsource@gmail.com

Telefon

40473615

Formål

Mobil teknologi indenfor software og design

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-