CK Holding 1974 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. feb. 2016
 • CVR 37496472

Virksomheden CK Holding 1974 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Greve. De blev etableret i 15. februar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.149 DKK, mens den i 2021 var på -6.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -171.976 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-172’ DKK

-132%

Egenkapital

82’ DKK

-68%

Omsætning

-

Resultat før skat

-172’ DKK

-132%

Årets resultat

2022-171.976 DKK
2021-74.026 DKK
2020-73.016 DKK
2019144.822 DKK
201832.255 DKK
201748.484 DKK
2016121.258 DKK

Likviditetsgrad

74 %

-17%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

+4%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

11 %

-65%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

737’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

485’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  18’
  -123’
  -
  -105’
  -172’
  -
  -172’
  -
  -172’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  252’
  252’
  -
  -
  -
  -
  19’
  485’
  737’
  50’
  -162’
  -
  -
  82’
  -
  82’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  656’
  737’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CK Holding 1974 ApS 15.02.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Pakivej 8 · DK-2670 Greve 27.06.2017
Vibevænget 11 · DK-2680 Solrød Strand 15.02.2016 26.06.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.02.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-02-15 15.02.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.02.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 15.02.2016

Direktører

Navn Fra Til
Christian Krage 15.02.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Krage 15.02.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CK Holding 1974 ApS

Pakivej 8
2670 Greve

CVR

37496472

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. februar 2016

P-nummer

1021203927

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

christian@livenation.dk

Telefon

28433033

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber samt efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-