JUL JENSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. feb. 2016
 • CVR 37492469

Virksomheden JUL JENSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 25. februar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.554 DKK, mens den i 2021 var på -802 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 692.106 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

692’ DKK

+367%

Egenkapital

1.443’ DKK

+79%

Omsætning

-

Resultat før skat

691’ DKK

+367%

Årets resultat

2022692.106 DKK
2021148.352 DKK
2020299.163 DKK
201952.460 DKK
2018361.627 DKK
2017109.580 DKK

Likviditetsgrad

2.928 %

+34%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

87 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.650’ DKK

+91%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

-94%

Gældsforpligtelser

207’ DKK

+257%

Tilgodehavende

879’ DKK

+34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  689’
  689’
  691’
  -
  691’
  -1’
  692’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  739’
  -
  -
  772’
  772’
  -
  -
  236’
  -
  642’
  879’
  1.650’
  50’
  1.328’
  57’
  -
  1.443’
  -
  1.443’
  -
  -
  -
  -
  -
  177’
  177’
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  30’
  1.650’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JUL JENSEN HOLDING ApS 25.02.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Ravelinen 6 · DK-4100 Ringsted 01.02.2017
Kjærsvej 214 · DK-4220 Korsør 02.12.2016 31.01.2017
Bagsværd Hovedgade 184 · DK-2880 Bagsværd 25.02.2016 01.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.02.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-02-25 25.02.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.02.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 25.02.2016

Direktører

Navn Fra Til
Lars Jul Jensen 25.02.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Jul Jensen 25.02.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JUL JENSEN HOLDING ApS

Ravelinen 6
4100 Ringsted

CVR

37492469

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. februar 2016

P-nummer

1021199091

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lars@juljensen.dk

Telefon

27801263

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i kapitalandele i tilknyttede selskaber, samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-