PRO-INO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. feb. 2016
 • CVR 37454095

Virksomheden PRO-INO ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Ikast. De blev etableret i 15. februar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -12.475 DKK, mens den i 2022 var på -198 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 10.085 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Bo Rosenkilde.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

10’ DKK

+136%

Egenkapital

-1.177’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

10’ DKK

+136%

Årets resultat

202310.085 DKK
2022-28.059 DKK
2021-145.850 DKK
2020-435.835 DKK
2019-394.075 DKK
2018-273.558 DKK
2017-9.600 DKK

Likviditetsgrad

4 %

-23%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-23 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-2.214 %

-32%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

53’ DKK

-25%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

53’ DKK

-25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  23’
  -1’
  -
  23’
  10’
  -
  10’
  -
  10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  3’
  53’
  53’
  50’
  -1.227’
  -
  -
  -1.177’
  -
  -1.177’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  1.230’
  53’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PRO-INO ApS 15.02.2016

Adresse

Adresse Fra Til
H C Lumbyes Vej 24 · DK-7430 Ikast 01.03.2017
Bollegade 44 · DK-9330 Dronninglund 15.02.2016 28.02.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 15.02.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-01 01.03.2017
2016-02-15 15.02.2016 28.02.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.02.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 15.02.2016

Direktører

Navn Fra Til
Bo Rosenkilde 01.03.2017
Jens Riis Hansen 15.02.2016 01.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bo Rosenkilde 01.03.2017
Jens Riis Hansen 01.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PRO-INO ApS

H C Lumbyes Vej 24
7430 Ikast

CVR

37454095

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. februar 2016

P-nummer

1021159057

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er hovedsageligt udvikling af nye produkter, metoder og forretningsprocesser samt andre i forbindelse hermed hørende driftsaktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-