Kaaber Byg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. jan. 2016
 • CVR 37445916

Virksomheden Kaaber Byg ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Køge. De blev etableret i 31. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.496 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

-167%

Egenkapital

32’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

-152%

Årets resultat

2023-2.496 DKK
20223.744 DKK
2021-2.206 DKK
2020-5.638 DKK
2019-1.560 DKK
2018-713 DKK
2017-8.804 DKK

Likviditetsgrad

299 %

-11%
God

Afkastningsgrad

-5 %

-152%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

67 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

49’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

49’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  0
  -
  0
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  41’
  3’
  49’
  49’
  50’
  -18’
  -
  -
  32’
  -
  32’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  16’
  49’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kaaber Byg ApS 31.01.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Engvangsvej 41 · DK-4600 Køge 31.01.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 31.01.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-01-31 31.01.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 31.01.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 31.01.2016

Direktører

Navn Fra Til
Claus Sperling Kaaber Pedersen 31.01.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Sperling Kaaber Pedersen 31.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kaaber Byg ApS

Engvangsvej 41
4600 Køge

CVR

37445916

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. januar 2016

P-nummer

1021149493

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive tømrer- og byggevirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-