MS Holding 2016 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. feb. 2016
 • CVR 37441449

Virksomheden MS Holding 2016 ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 10. februar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.770 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

-9%

Egenkapital

47’ DKK

-14%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

-9%

Årets resultat

2022-7.770 DKK
2021-7.115 DKK
2020-7.875 DKK
20197.600 DKK
20187.069 DKK
2017887 DKK
20163.863 DKK

Likviditetsgrad

505 %

-2%
God

Afkastningsgrad

-6 %

-8%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

37 %

-15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

127’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

81’ DKK

+13%

Tilgodehavende

54’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -8’
  1’
  -
  -
  1’
  -8’
  -
  -8’
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  74’
  74’
  -
  -
  -
  54’
  0
  54’
  127’
  50’
  -3’
  -
  -
  47’
  -
  47’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  70’
  -
  -
  -
  -
  8’
  3’
  11’
  127’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MS Holding 2016 ApS 10.02.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Koldinggade 28 · DK-2100 København Ø 10.02.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 16.04.2018
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.02.2016 15.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-02-10 10.02.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.02.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.02.2016

Direktører

Navn Fra Til
Martin Yong Siersbæk Simonsen 10.02.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MS Holding 2016 ApS

Koldinggade 28
2100 København Ø

CVR

37441449

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. februar 2016

P-nummer

1021144556

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden virksomhed beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-