Nyvejen 5 Holding Aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. feb. 2016
 • CVR 37439142

Virksomheden Nyvejen 5 Holding Aps befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Eskilstrup. De blev etableret i 10. februar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.000 DKK, mens den i 2021 var på -6.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 78.549 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

79’ DKK

+121%

Egenkapital

225’ DKK

+54%

Omsætning

-

Resultat før skat

80’ DKK

+135%

Årets resultat

202278.549 DKK
202135.488 DKK
202032.699 DKK
201933.244 DKK
201818.534 DKK
2017-76.792 DKK
20162.863 DKK

Likviditetsgrad

43 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

77 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

290’ DKK

+59%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

28’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -1’
  87’
  86’
  80’
  -
  80’
  -1’
  79’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  262’
  -
  -
  262’
  262’
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  290’
  100’
  -37’
  -
  -
  225’
  -
  225’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  -
  -
  -
  5’
  -
  66’
  290’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nyvejen 5 Holding Aps 10.02.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Nyvejen 5 · DK-4863 Eskilstrup 10.02.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.02.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-02-10 10.02.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.000 DKK 10.02.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 10.02.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jock Skov Pedersen 10.02.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jock Skov Pedersen 10.02.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nyvejen 5 Holding Aps

Nyvejen 5
4863 Eskilstrup

CVR

37439142

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. februar 2016

P-nummer

1021141832

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Jock Skov Pedersen <info@nf-gulvservice.dk>

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i og oprette andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-