Adventure Heart Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. feb. 2016
 • CVR 37438782

Virksomheden Adventure Heart Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellebæk. De blev etableret i 1. februar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.250 DKK, mens den i 2021 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -61.484 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-61’ DKK

-883%

Egenkapital

-103’ DKK

-149%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-61.484 DKK
2021-6.254 DKK
2020-5.000 DKK
2019-5.711 DKK
2018-6.838 DKK
2017-8.138 DKK
2016-59.213 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-99%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-394.762 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

-95%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

-95%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -55’
  -55’
  -
  -
  -
  -
  -61’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  0
  50’
  -153’
  -
  -
  -103’
  -
  -103’
  -
  72’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  31’
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Adventure Heart Holding ApS 01.02.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Nordre Strandvej 119F · DK-3150 Hellebæk 27.06.2023
Danstrupvej 27L · DK-3480 Fredensborg 18.06.2021 26.06.2023
Nordre Strandvej 119D · DK-3150 Hellebæk 07.06.2019 17.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.02.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-02-01 01.02.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.02.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 01.02.2016

Direktører

Navn Fra Til
Susan Lillelund Ravn 01.02.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Susan Lillelund Ravn 01.02.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Adventure Heart Holding ApS

Nordre Strandvej 119
3150 Hellebæk

CVR

37438782

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. februar 2016

P-nummer

1021141441

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje andele i andre virksomheder, herunder rejsebureauer, samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-