Futurum Børn & Unge ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. feb. 2016
 • CVR 37438774

Virksomheden Futurum Børn & Unge ApS befinder sig i branchen "Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n." og har adresse i Solrød Strand. De blev etableret i 1. februar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -23.884 DKK, mens den i 2021 var på -15.420 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 66.639 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Serkan Teksen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

67’ DKK

> +999%

Egenkapital

601’ DKK

+12%

Omsætning

-

Resultat før skat

61’ DKK

> +999%

Årets resultat

202266.639 DKK
20215.412 DKK
2020115.175 DKK
2019-45.188 DKK
201879.000 DKK
2017279.230 DKK
2016200.941 DKK

Likviditetsgrad

4.111 %

-4%
God

Afkastningsgrad

-4 %

+40%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

609’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-24’ DKK

-55%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

340’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -24’
  5’
  -
  -
  5’
  61’
  -
  61’
  -6’
  67’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  269’
  -
  -
  269’
  269’
  -
  7’
  100’
  15’
  218’
  340’
  609’
  50’
  551’
  -
  -
  601’
  -
  601’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  609’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Futurum Børn & Unge ApS 01.02.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Fortunas Have 11 · DK-2680 Solrød Strand 22.09.2023
Vennemindevej 45 · DK-2100 København Ø 26.09.2019 21.09.2023
Vennemindevej 45 · DK-2100 København Ø 26.09.2016 25.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
889990 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. 01.02.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-02-01 01.02.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.02.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 01.02.2016

Direktører

Navn Fra Til
Serkan Teksen 01.02.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Serkan Teksen 01.02.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Futurum Børn & Unge ApS

Fortunas Have 11
2680 Solrød Strand

CVR

37438774

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. februar 2016

P-nummer

1021141417

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

889990
Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

serkanteksen22@hotmail.com

Telefon

60163190

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive social forsorg og bistand til børn og unge mellem 15-30 år, herunder fungerer som mentor/kontaktpersonsordning til børn og unge, pædagogisk og praktisk støtte-ordning til børn og unge samt koordinering af virksomhedspraktik til børn og unge.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-