Mixin ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. feb. 2016
 • CVR 37427063

Virksomheden Mixin ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Bagsværd. De blev etableret i 5. februar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.076 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

-709%

Egenkapital

35’ DKK

-17%

Omsætning

-

Resultat før skat

-7’ DKK

-709%

Årets resultat

2022-7.076 DKK
2021-875 DKK
2020-875 DKK
2019-875 DKK
2018-875 DKK
2017-1.276 DKK
20166.822 DKK

Likviditetsgrad

165 %

-31%
God

Afkastningsgrad

-12 %

-699%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

63 %

-15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

56’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

35’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -7’
  -
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  21’
  -
  -
  -
  -
  35’
  35’
  56’
  40’
  -5’
  -
  -
  35’
  -
  35’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  15’
  21’
  56’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mixin ApS 18.03.2021
Mixin IVS 16.02.2016 17.03.2021
Mixin Solutions IVS 05.02.2016 15.02.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Aldershvilevej 37 · DK-2880 Bagsværd 05.02.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.02.2016
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 05.02.2016 15.02.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-18 18.03.2021
2016-02-16 16.02.2016 17.03.2021
2016-02-05 05.02.2016 15.02.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 18.03.2021
7.000 DKK 05.02.2016 17.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 05.02.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jonas Hammershaimb Mosbech 05.02.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonas Hammershaimb Mosbech 05.02.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mixin ApS

Aldershvilevej 37
2880 Bagsværd

CVR

37427063

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. februar 2016

P-nummer

1021126698

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og udøve investeringsvirksomhed, samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-