Prospera ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jan. 2016
 • CVR 37422673

Virksomheden Prospera ApS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Espergærde. De blev etableret i 22. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.200 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

+54%

Egenkapital

629’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

+54%

Årets resultat

2023-5.200 DKK
2022-11.254 DKK
2021-2.021 DKK
2020-4.000 DKK
2019135.208 DKK
201855.091 DKK
2017455.736 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

629’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

629’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  269’
  629’
  629’
  40’
  -5’
  -
  594’
  629’
  -
  629’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  629’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Prospera ApS 14.10.2021
Prospera IVS 22.01.2016 13.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Gl Brovej 4 · DK-3060 Espergærde 22.01.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 22.01.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-14 14.10.2021
2016-01-22 22.01.2016 13.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.10.2021
5.000 DKK 22.01.2016 13.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 22.01.2016

Direktører

Navn Fra Til
Peder Lykke Bøgvad Grau 22.01.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peder Lykke Bøgvad Grau 22.01.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Prospera ApS

Gl Brovej 4
3060 Espergærde

CVR

37422673

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. januar 2016

P-nummer

1021121807

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@prospera.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens primære formål er at sælge konsulentbistand.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-