Kastanjen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jan. 2016
 • CVR 37407933

Virksomheden Kastanjen ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Søllested. De blev etableret i 28. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 111.720 DKK, mens den i 2021 var på 103.791 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 57.870 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

58’ DKK

+7%

Egenkapital

104’ DKK

+126%

Omsætning

-

Resultat før skat

77’ DKK

+10%

Årets resultat

202257.870 DKK
202153.958 DKK
202036.308 DKK
201961.880 DKK
201867.300 DKK
201730.259 DKK
2016-253.610 DKK

Likviditetsgrad

20 %

+69%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

+6%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

9 %

+115%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.134’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

112’ DKK

+8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

202’ DKK

+68%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  112’
  -
  -31’
  -
  81’
  -
  -4’
  -
  -4’
  77’
  -
  77’
  -
  58’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  932’
  -
  -
  -
  -
  932’
  -
  -
  -
  6’
  197’
  202’
  1.134’
  50’
  54’
  -
  -
  104’
  -
  104’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  1.030’
  1.134’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kastanjen ApS 28.01.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Korterupvej 20 · DK-4920 Søllested 28.01.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 28.01.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-01-28 28.01.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.01.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.01.2016

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Errebo 28.01.2016
Jens Bay 28.01.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Errebo 28.01.2016
Jens Bay 28.01.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kastanjen ApS

Korterupvej 20
4920 Søllested

CVR

37407933

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. januar 2016

P-nummer

1021104503

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel og udlejning af fast ejendom, handel med anden materiel herunder toiletter, samt hermed beslægtet aktivitet.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-