TKL Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jan. 2016
 • CVR 37407186

Virksomheden TKL Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Galten. De blev etableret i 28. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.750 DKK, mens den i 2022 var på -11.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -15.174 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-15’ DKK

+29%

Egenkapital

-198’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-19’ DKK

+29%

Årets resultat

2023-15.174 DKK
2022-21.517 DKK
2021-232.200 DKK
2020-96.718 DKK
2019-72.921 DKK
2018-47.783 DKK
2017315.141 DKK

Likviditetsgrad

25 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

+68%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-91 %

-6%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

216’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+67%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

105’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -16’
  -
  -16’
  -19’
  -
  -19’
  -4’
  -15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  112’
  -
  -
  112’
  112’
  -
  -
  -
  -
  14’
  105’
  216’
  50’
  -248’
  -
  -
  -198’
  -
  -198’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  162’
  -
  -
  -
  4’
  -
  414’
  216’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TKL Holding ApS 28.01.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Silkeborgvej 110 · DK-8464 Galten 19.10.2019
Skolebakken 23 · DK-8464 Galten 04.03.2019 18.10.2019
Silkeborgvej 99 · DK-8464 Galten 20.10.2018 03.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.01.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-01-28 28.01.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.01.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 28.01.2016

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Hougaard Krogh 28.01.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Hougaard Krogh 28.01.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TKL Holding ApS

Silkeborgvej 110
8464 Galten

CVR

37407186

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. januar 2016

P-nummer

1021103612

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

thomas@malerforretningen.com

Telefon

31141920

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med besiddelse af kapitalandele i tilknyttede og associerede selskaber, formueforvaltning samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-