Aarhus IT Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jan. 2016
 • CVR 37395625

Virksomheden Aarhus IT Holding ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Galten. De blev etableret i 15. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.633 DKK, mens den i 2021 var på -2.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 44.703 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

45’ DKK

+171%

Egenkapital

180’ DKK

+33%

Omsætning

-

Resultat før skat

45’ DKK

+171%

Årets resultat

202244.703 DKK
2021-63.187 DKK
2020111.681 DKK
2019-339 DKK
2018-82.424 DKK
2017172.860 DKK
2016-2.870 DKK

Likviditetsgrad

20 %

-16%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

59 %

+12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

308’ DKK

+18%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-32%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

25’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  2’
  -6’
  52’
  47’
  45’
  -
  45’
  -
  45’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  239’
  -
  -
  283’
  283’
  -
  -
  -
  10’
  13’
  25’
  308’
  40’
  14’
  -
  -
  180’
  -
  180’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  60’
  -
  -
  -
  -
  1’
  127’
  308’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Aarhus IT Holding ApS 08.10.2021
Aarhus IT Holding IVS 31.08.2016 07.10.2021
Aarhus IT IVS 15.01.2016 30.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Vesterbro 80 · DK-8464 Galten 01.04.2019
Rosenvangs Allé 145 · DK-8270 Højbjerg 07.09.2017 31.03.2019
Haslegårdsvej 10 · DK-8210 Aarhus V 14.03.2017 06.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 15.01.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-08 08.10.2021
2016-08-31 31.08.2016 07.10.2021
2016-01-15 15.01.2016 30.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.10.2021
1 DKK 15.01.2016 07.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 15.01.2016

Direktører

Navn Fra Til
Martin Nørgaard Fisker 15.01.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Nørgaard Fisker 15.01.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Aarhus IT Holding ApS

Vesterbro 80
8464 Galten

CVR

37395625

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. januar 2016

P-nummer

1021089326

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af software og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-