Kaad Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jan. 2016
 • CVR 37394033

Virksomheden Kaad Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sydals. De blev etableret i 20. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 143.703 DKK, mens den i 2022 var på 166.349 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 197.237 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

197’ DKK

+6%

Egenkapital

648’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

229’ DKK

+6%

Årets resultat

2023197.237 DKK
2022186.109 DKK
20211.807 DKK
202056.745 DKK
201973.232 DKK
2018-4.859 DKK
2017-15.953 DKK
2016-5.795 DKK

Likviditetsgrad

530 %

-8%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

95 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

684’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

144’ DKK

-14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

196’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  144’
  -
  -
  -
  -
  1’
  -1’
  -
  -1’
  229’
  -
  229’
  -32’
  197’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  489’
  489’
  -
  -
  -
  -
  196’
  196’
  684’
  50’
  237’
  122’
  -
  648’
  -
  648’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  37’
  684’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kaad Holding ApS 20.01.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Toften 41 · DK-6470 Sydals 22.09.2017
Ved Skoven 3 · DK-6470 Sydals 20.01.2016 21.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 20.01.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-01-20 20.01.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.01.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 22.09.2017
Virksomheden tegnes af en direktør 20.01.2016 01.09.2017

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Kaad 22.09.2017
Thomas Kaad 20.01.2016 01.09.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Kaad 22.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kaad Holding ApS

Toften 41
6470 Sydals

CVR

37394033

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. januar 2016

P-nummer

1021087137

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tkaad@hotmail.com

Telefon

30483161

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive holdingvirksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-