Jta Invest Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jan. 2016
 • CVR 37393673

Virksomheden Jta Invest Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kalundborg. De blev etableret i 23. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.255 DKK, mens den i 2021 var på -2.894 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 127.875 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

128’ DKK

+172%

Egenkapital

315’ DKK

+68%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022127.875 DKK
2021-177.524 DKK
2020376.029 DKK
2019-33.617 DKK
2018-6.380 DKK
2017-6.405 DKK
2016124.974 DKK

Likviditetsgrad

39 %

+21%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

17 %

+41%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.853’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-254%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

605’ DKK

+37%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  139’
  138’
  -
  -
  -
  -
  128’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.247’
  -
  -
  1.247’
  1.247’
  -
  -
  605’
  -
  -
  605’
  1.853’
  40’
  -71’
  -
  -
  315’
  -
  315’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  272’
  -
  -
  -
  33’
  1.233’
  1.538’
  1.853’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jta Invest Holding ApS 24.09.2021
Jta Invest Holding IVS 23.01.2016 23.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Gåsetoftevej 71 · DK-4400 Kalundborg 23.01.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.01.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-24 24.09.2021
2016-01-23 23.01.2016 23.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.09.2021
1.000 DKK 23.01.2016 23.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 23.01.2019
Selskabet tegnes af en direktør alene. 23.01.2016 28.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Toftegaard Andersen 23.01.2019
Jesper Toftegaard Andersen 23.01.2016 28.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hanna Andersen 23.01.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jta Invest Holding ApS

Gåsetoftevej 71
4400 Kalundborg

CVR

37393673

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. januar 2016

P-nummer

1021086599

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-