Roga ApS

TVANGSOPLØST
 • APS
 • Etableret 20. jan. 2016
 • CVR 37389552

Virksomheden Roga ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Pandrup. De blev etableret i 20. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -50.000 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-50’ DKK

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2016
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -50’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2016
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Roga ApS 20.01.2016 18.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Bredgade 115A · DK-9490 Pandrup 20.01.2016 18.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.01.2016 18.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-01-20 20.01.2016 18.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.01.2016 18.09.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 20.01.2016 25.08.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Rikke Christensen 20.01.2016 18.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Roga ApS

Bredgade 115
9490 Pandrup

CVR

37389552

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. januar 2016

P-nummer

1021082380

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier i tilknyttede, associerede og dermed beslægtede virksomheder samt at foretage investering, udlejning og handel samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-