JI Varde Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jan. 2016
 • CVR 37382108

Virksomheden JI Varde Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ansager. De blev etableret i 14. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 401.219 DKK, mens den i 2021 var på 114.509 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.914.806 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.915’ DKK

+654%

Egenkapital

8.225’ DKK

+53%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.935’ DKK

+605%

Årets resultat

20222.914.806 DKK
2021-525.945 DKK
20201.311.047 DKK
20191.757.263 DKK
20181.109.796 DKK
20171.790.868 DKK
201693.235 DKK

Likviditetsgrad

126 %

+253%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

+186%
Svag

Soliditetsgrad

73 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

11.329’ DKK

+40%

Bruttofortjeneste

401’ DKK

+250%

Gældsforpligtelser

3.104’ DKK

+15%

Tilgodehavende

1.746’ DKK

+526%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  401’
  -
  -241’
  -
  161’
  174’
  -71’
  -
  103’
  2.935’
  -
  2.935’
  -20’
  2.915’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  76’
  -
  5.650’
  -
  -
  -
  3.933’
  9.583’
  -
  0
  -
  16’
  -
  1.746’
  11.329’
  50’
  8.116’
  59’
  -
  8.225’
  -
  8.225’
  -
  -
  1.723’
  -
  -
  -
  1.723’
  -
  -
  503’
  -
  109’
  -
  1.381’
  11.329’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JI Varde Holding ApS 14.01.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Tiphedevej 2 · DK-6823 Ansager 22.11.2018
Vejlevej 65 · DK-6823 Ansager 14.01.2016 21.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 01.04.2018
999999 Uoplyst 14.01.2016 31.03.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-01-14 14.01.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.01.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1  direktør. 14.01.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Iver Larsen 14.01.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Iver Larsen 14.01.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JI Varde Holding ApS

Tiphedevej 2
6823 Ansager

CVR

37382108

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. januar 2016

P-nummer

1021072741

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje aktier i Schantz Byg A/S samt anden formueforvaltning.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1  direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-