0505 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. jan. 2016
 • CVR 37380741

Virksomheden 0505 ApS befinder sig i branchen "Arkitektvirksomhed" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 19. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 94.591 DKK, mens den i 2022 var på -4.780 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -138.075 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Tobias Mürsch.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-138’ DKK

< -999%

Egenkapital

32’ DKK

-89%

Omsætning

285’ DKK

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-138.075 DKK
2022-5.227 DKK
20217.895 DKK
202013.887 DKK
2019615.627 DKK
2018-8.820 DKK
20170 DKK
20160 DKK

Likviditetsgrad

187 %

-88%
God

Afkastningsgrad

-125 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

46 %

-42%
God

Overskudsgrad

-30 %

Ikke tilfredsst.

Balance

70’ DKK

-81%

Bruttofortjeneste

95’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

37’ DKK

-47%

Tilgodehavende

70’ DKK

-79%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  285’
  95’
  -181’
  -
  -
  -87’
  0
  -51’
  -
  -51’
  -
  -
  -
  -
  -138’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  2’
  48’
  70’
  70’
  40’
  -8’
  -
  -
  32’
  -
  32’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  37’
  70’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
0505 ApS 29.08.2023
One Pixel ApS 22.04.2021 28.08.2023
One Pixel IVS 19.01.2016 21.04.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vodroffsvej 10 · DK-1900 Frederiksberg C 29.08.2023
Rahbeks Allé 3B · DK-1749 København V 20.12.2018 28.08.2023
Rahbeks Allé 3B · DK-1749 København V 19.01.2016 19.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
711100 Arkitektvirksomhed 29.08.2023
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.01.2016 28.08.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-08-29 29.08.2023
2021-04-22 22.04.2021 28.08.2023
2016-01-19 19.01.2016 21.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.04.2021
3.000 DKK 19.01.2016 21.04.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 04.01.2019
Selskabet tegnes af direktøren. 19.01.2016 27.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Tobias Mürsch 04.01.2019
Tobias Mürsch 19.01.2016 27.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tobias Mürsch 19.01.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

0505 ApS

Vodroffsvej 10
1900 Frederiksberg C

CVR

37380741

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. januar 2016

P-nummer

1021071249

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711100
Arkitektvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er arkitektydelser, arkitektrådgivning, udformning og salg af kunst, design, m.v. samt nybyggeri eller renovering af bygninger samt at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-