Greulich Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. jan. 2016
 • CVR 37379301

Virksomheden Greulich Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vanløse. De blev etableret i 19. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.250 DKK, mens den i 2021 var på -1.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.610 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

-175%

Egenkapital

84’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

-71%

Årets resultat

2022-3.610 DKK
2021-1.312 DKK
2020-1.055 DKK
2019-8.875 DKK
201864.100 DKK
2017-15.625 DKK
20160 DKK

Likviditetsgrad

267 %

-8%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

81 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

104’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

-125%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

54’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -3’
  -
  -3’
  -1’
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  44’
  54’
  104’
  50’
  34’
  -
  -
  84’
  -
  84’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  -
  -
  -
  9’
  20’
  104’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Greulich Holding ApS 19.01.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Klingseyvej 24 · DK-2720 Vanløse 19.01.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.01.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-01-19 19.01.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.01.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 19.01.2016

Direktører

Navn Fra Til
Christian Greulich Meinertz 19.01.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Greulich Meinertz 19.01.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Greulich Holding ApS

Klingseyvej 24
2720 Vanløse

CVR

37379301

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. januar 2016

P-nummer

1021069635

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og erhverv direkte eller indirekte ved besiddelse af kapitalandele i andre selskaber samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller