FunBiz ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2016
 • CVR 37368482

Virksomheden FunBiz ApS befinder sig i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel" og har adresse i Lemvig. De blev etableret i 1. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 66.000 DKK, mens den i 2021 var på 96.200 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 50.954 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

51’ DKK

-31%

Egenkapital

215’ DKK

+31%

Omsætning

-

Resultat før skat

65’ DKK

-31%

Årets resultat

202250.954 DKK
202174.053 DKK
202079.079 DKK
2019-12.896 DKK
2018-11.261 DKK
2017-3.943 DKK
2016-11.162 DKK

Likviditetsgrad

682 %

+163%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

85 %

+39%
God

Overskudsgrad

-

Balance

252’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

66’ DKK

-31%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

252’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  66’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  65’
  -
  65’
  -14’
  51’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  140’
  88’
  -
  -
  24’
  252’
  252’
  50’
  165’
  -
  -
  215’
  -
  215’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  18’
  37’
  252’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FunBiz ApS 01.01.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Ringkøbingvej 12 · DK-7620 Lemvig 11.06.2024
Ringkøbingvej 12 · DK-7620 Lemvig 08.12.2020 10.06.2024
Ringkøbingvej 12 · DK-7620 Lemvig 29.08.2016 07.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
469000 Ikke-specialiseret engroshandel 01.01.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-01-01 01.01.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.01.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 01.01.2016

Direktører

Navn Fra Til
Brian Sønderby Vejlby 01.01.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Sønderby Vejlby 01.01.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FunBiz ApS

Ringkøbingvej 12
7620 Lemvig

CVR

37368482

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2016

P-nummer

1021057610

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

469000
Ikke-specialiseret engroshandel

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er handel og finansiering.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-