Thomassen.dk ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2016
 • CVR 37366951

Virksomheden Thomassen.dk ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 1. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -138.572 DKK, mens den i 2021 var på -61.439 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -109.624 DKK.

I bestyrelsen sidder 2 personer, som ledes af bestyrelsesformand Ole Vilmann.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-110’ DKK

-78%

Egenkapital

436’ DKK

-55%

Omsætning

50’ DKK

-76%

Resultat før skat

-110’ DKK

-78%

Årets resultat

2022-109.624 DKK
2021-61.439 DKK
202049.650 DKK
2019290.134 DKK
2018197.727 DKK
2017240.385 DKK
2016423.228 DKK

Likviditetsgrad

54 %

-100%
Svag

Afkastningsgrad

-18 %

-191%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

58 %

-42%
God

Overskudsgrad

-279 %

-845%
Ikke tilfredsst.

Balance

757’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

-139’ DKK

-126%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

173’ DKK

-72%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  50’
  -139’
  -
  -
  174’
  -139’
  29’
  -
  -
  29’
  -110’
  -
  -110’
  -
  -110’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  584’
  584’
  -
  35’
  -
  -
  96’
  173’
  757’
  50’
  268’
  118’
  -
  436’
  -
  436’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  317’
  -
  321’
  757’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Thomassen.dk ApS 01.01.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Juliusvej 8 · DK-2820 Gentofte 01.01.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-01-01 01.01.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.01.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 01.01.2016

Direktører

Navn Fra Til
Bente Thomassen 01.01.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bente Thomassen 01.01.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Thomassen.dk ApS

Juliusvej 8
2820 Gentofte

CVR

37366951

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2016

P-nummer

1021055847

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bente@thomassen.dk

Telefon

20333669

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor konsulentbranchen.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

Revisor

-