KIRK Kirkegaard Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. dec. 2015
 • CVR 37365084

Virksomheden KIRK Kirkegaard Invest ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Valby. De blev etableret i 31. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 99.872 DKK, mens den i 2021 var på 64.557 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 70.334 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

70’ DKK

+72%

Egenkapital

725’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

90’ DKK

+72%

Årets resultat

202270.334 DKK
202140.783 DKK
2020173.753 DKK
2019172.059 DKK
2018132.356 DKK
2017150.117 DKK
201687.030 DKK

Likviditetsgrad

1.474 %

+20%
God

Afkastningsgrad

12 %

+57%
God

Soliditetsgrad

94 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

775’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

100’ DKK

+55%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

737’ DKK

+11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  100’
  -
  -9’
  -
  90’
  -
  0
  -
  0
  90’
  -
  90’
  -20’
  70’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  38’
  -
  38’
  -
  -
  -
  -
  38’
  -
  -
  -
  656’
  81’
  737’
  775’
  50’
  675’
  -
  -
  725’
  -
  725’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  50’
  775’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KIRK Kirkegaard Invest ApS 31.12.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Carl Jacobsens Vej 16 · DK-2500 Valby 22.04.2021
Carl Jacobsens Vej 16 · DK-2500 Valby 19.11.2018 21.04.2021
Carl Jacobsens Vej 16 · DK-2500 Valby 18.11.2018 18.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 31.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-31 31.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 31.12.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 31.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Peter Blædel Frederiksen 31.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Blædel Frederiksen 31.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KIRK Kirkegaard Invest ApS

Carl Jacobsens Vej 16
2500 Valby

CVR

37365084

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. december 2015

P-nummer

1021053720

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kirkkirkegaardinvest@gmail.com

Telefon

26293881

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering og formueforvaltning samt beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-