Salon Monroe ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2016
 • CVR 37360023

Virksomheden Salon Monroe ApS befinder sig i branchen "Frisørsaloner" og har adresse i Vojens. De blev etableret i 1. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 243.465 DKK, mens den i 2022 var på -11.281 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 22.636 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Søren Christian Christiansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

23’ DKK

+301%

Egenkapital

-5’ DKK

+91%

Omsætning

-

Resultat før skat

29’ DKK

+359%

Årets resultat

202322.636 DKK
2022-11.281 DKK
2021-63.514 DKK
2020-6.464 DKK
2019-5.720 DKK
2018-6.282 DKK
2017-5.545 DKK

Likviditetsgrad

100 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

23 %

God

Soliditetsgrad

-3 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

140’ DKK

Bruttofortjeneste

243’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

145’ DKK

Tilgodehavende

125’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  243’
  -
  -4’
  -
  32’
  -
  -3’
  -
  -3’
  29’
  -
  29’
  -7’
  23’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  -
  15’
  15’
  15’
  -
  -
  -
  111’
  125’
  140’
  50’
  -55’
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  -
  -
  -
  19’
  -
  125’
  140’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Salon Monroe ApS 30.11.2022
SC-Consult ApS 07.11.2022 29.11.2022
2R-Data ApS 01.01.2016 06.11.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Østergade 18B · DK-6500 Vojens 22.12.2022
J.H. Schmidts Vej 38 · DK-6500 Vojens 07.11.2022 21.12.2022
Skalhuse 5 · DK-9240 Nibe 01.01.2016 06.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
960210 Frisørsaloner 07.11.2022
620100 Computerprogrammering 01.01.2016 06.11.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-30 30.11.2022
2022-11-07 07.11.2022 29.11.2022
2016-01-01 01.01.2016 06.11.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.01.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 01.01.2016

Direktører

Navn Fra Til
Søren Christian Christiansen 07.11.2022
René Rolander Nygaard 01.01.2016 07.11.2022
René Rolander Nygaard 01.01.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Christian Christiansen 07.11.2022
René Rolander Nygaard 01.01.2016 07.11.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Salon Monroe ApS

Østergade 18
6500 Vojens

CVR

37360023

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2016

P-nummer

1021047763

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • SC-Consult ApS

Branchekode

960210
Frisørsaloner

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@salon-monroe.dk

Telefon

74590219

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med drift af frisørsalon og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-